Seksjon

Elsikkerhet/FSE

FSE instrukser høyspent:

 1. FSE instruks nr.1 Skagerak Nett
 2. FSE instruks nr. 2 Retningslinje utstedelse av sikkerhetskort
 3. FSE instruks nr.3 Leder for kobling
 4. FSE instruks nr.4 Leder for sikkerhet Skagerak Nett
 5. FSE instruks nr.5 Leder for sikkerhet ved skogrydding Skagerak Nett
 6. FSE instruks nr. 6 AUS generell - Skagerak Nett
 7. FSE instruks nr.7 AUS instruks for leder for sikkerhet (LFS) ved AUS etter isolerstangmetoden
 8. FSE instruks nr. 8 Arbeid på eller nær ved høyspennings jordkabler
 9. Fjerning av is og snø med isolerstang og -tau
 10. FSE instruks nr. 10 Arbeid på eller nær ved høyspennings luftledninger
 11. FSE instruks nr.11 Brytere som skal betjenes i spenningsløs tilstand
 12. Instruks for arbeid og betjening i mastetransformatorer med eller uten betjeningsplattform
 13. Prøvekoplinger i forbindelse med driftsforstyrrelser i høyspentnettet Skagerak Nett
 14. AUS bok Skagerak Nett
 15. Veileder til arbeid på eller nær ved jordet og kortsluttet anlegg
 16. Veileder til FSE instruks nr.8
 17. Veileder til FSE instruks nr 10
 18. Bekreftelse på informasjon i forbindelse med bruk av maskiner nær ved elektriske anlegg
 19. Instruks for håndtering av brann i eller nær ved spenningsførende høyspenningsanlegg
 20. Sikkerhet på arbeidsstedet

FSE instrukser lavspent:

Driftsrelaterte retningslinjer:

 1. Kriterier for å bedømme skikkethet for AFA, LFS og LFK
 2. Retningslinje for arbeidsoppgaver i Skagerak Nett som krever 2 personer
 3. Retningslinjer for bruk av skilt ved arbeid og utkobling
 4. Kriterier for tildeling av sikkerhetskort
 5. Eksterne samarbeidspartnere som skal arbeide i Skagerak Netts transformatorstasjoner, skal signere på følgende bekreftelse i stasjonen sammen med representant for Skagerak Nett: Skjema Bekreftelse på mottatt informasjon i stasjonsanlegg
 6. SMS-varsling av personell i høyspenningsanlegg
 7. Retningslinje for utbedring av kabelfeil

 HMS

Arbeidsinstrukser:

 1. Sorteringsveileder Skagerak Nett utestyrker og prosjekt
 2. Arbeid i høyden Skagerak Nett
 3. Arbeid i kummer/sumper og i trange rom på lavere nivå
 4. ABS skjema
 5. Bardunbolter i fjell; innfesting og materialvalg
 6. Batterier og batterirom
 7. Bruk av båt
 8. Bruk av personlig verneutstyr Skagerak Nett
 9. Billøftere
 10. Brudd på Helse,- Miljø- og Sikkerhetsbestemmelsene
 11. Motorisert ferdsel i utmark
 12. Gravearbeid
 13. Håndtering av høyspentanlegg med SF6 Skagerak Nett
 14. Skjema for registrering av SF6-gass (påfylling, etterfylling og retur)
 15. Rapportering og behandling av personskader og uønskede hendelser
 16. Ferdsel på is
 17. Kabelskyteapparat
 18. Kvalitetssikring av sikkerhetsutstyr og arbeidsutstyr
 19. Kreosot og salt impregnert materiale
 20. Anskaffelse, bruk og avfallshåndtering av kjemikalier
 21. Linjerydding
 22. Varme arbeider, sveising, skjæring og oppvarming
 23. Retningslinje for oppfølging av Helse Miljø og Sikkerhet ved bruk av innleide tjenester
 24. Instruks for løfteoperasjoner med kraner og helikopter
 25. Sjekkliste helikopter
 26. Kundebesøk
 27. Kappetest og isolasjonstesting

Sikker jobb analyse Skagerak Nett          Sikker jobb analyse Skagerak Nett_engelsk

Risikovurdering Skagerak Nett oppdrag distribusjonsnett


Risikovurdering Skagerak Nett prosjekt regionalnett

 

Standarder

Byggestandard distribusjonsnett:

 1.   Standardiseringer distribusjonsnett Byggestandard

 Merkestandard:

 1. Driftsmerking Distribusjonsnett
 2. Bestillingsskjema for skilt