Søknad om utbygging

Er De oppmerksom på Byggherrens ansvar (søker)? *
 

Tiltaksopplysninger

Er nettstasjonen med i reguleringsplan? *